TAPU KÜTÜĞÜ ARAŞTIRMALARI

Tapu sicili, taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulur ve medeni kanuna göre 4 bölüme ayrılmıştır.

  • Tapu kütüğü
  • Kat mülkiyeti kütüğü
  • Yevmiye defteri ve belgeler
  • Plan

Bu bölümlerde Taşınmaz malların yeni ve daha eski tarihlerde bulunan şahsi hakları gösteren köy veya mahalle esaslarına göre tutulur. Bu tapu kütüklerindeki miras yolu ile gelen gayrimenkullerin araştırılması talep edildiği takdirde kendi üzerlerine hisse intikali ile tescil işlemi yapılmasıdır.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

İLETİŞİMGeri