MİRAS ARAŞTIRMA

Miras hukuku kavramlarında, bir şahsa göre murisin ölümü dolayısı ile tanınan haklar ile mirasçı olunabilir. Bir kimse iki yoldan miracı olabilir ; ya kanunun belli esaslarına göre tayin edilen mirasçılar ya da muris kendi rızası ile bir kişiyi kendine mirasçı tayin eder.

Kuşakların birbirini takip etmesine dayanan ve çoğunluk ile çocuksuz ölümlerde ; teyze, hala, veya eşinin önceki üst soylarından gelen miras’ dan haberdar olmayışları veya kendilerinin hak sahibi olarak tanınmadığını düşünen kişiler için yapılan hizmettir.

Miras yoluyla gelen taşınır- taşınmaz bütün Menkul ve Gayrimenkuller yani ; Banka hesapları, Hisse senetleri, Hazineye geçmiş gayrimenkuller, Vakıf malları, Osmanlı Tapuları, İstimlak olunan yerler, Kamulaştırma yapılan alanlar gibi araştırmaları da kapsar.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

İLETİŞİMGeri